Libertas

Likovna oprema - akademski slikar Dimitrije Popović
Recenzent - Luko Paljetak
Tehnički urednik - Dragutin Štebih
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb
UDK 929 Kesovija, 1.
355.018(497.5 Dubrovnik)"1991/1992"
KESOVIJA, Tereza
Libertas / Tereza Kesovija ;
[fotografije Marija Braut, B. Štajduhar, G. Suljić, M. Rilović... et. al.]
Zagreb : Mirta, 1994. - 218 str. : ilustr. ; 24 cm 940722024

LUKO PALJETAK O TEREZINOJ KNJIZI 'LIBERTAS'
Zvjezdanu prašinu kraljice estrade zasula je i prekrila tužna prašina putova njezine prognaničke ratne anabaze s nizom različitih postaja boli, tuge i prkosa, klonuća, snage i vjere u svetinju Slobode, u nesalomljivost onoga koji brani vlastitu zemlju, nepodjarmljeno nebo nad svojim domom, spokoj i sklad vrta svoje kuće. O tome, i o mnogo toga drugog, govori Libertas, knjiga zapisa i uspomena Tereze Kesovije koja ih je, i sama stradalnik, kao i toliki drugi, bilježila ne samo zato da ih otme zaboravu nego i da ih javnosti svijeta podastre kao svoj ljudski dokaz i dokument, svjedočanstvo i optužbu. Knjigu prožima isti onaj spontani Terezin glas - upravo glas! - koji osvaja, uvijek, i kada zanosno pjeva i kada pripovijeda obojen iskustvom čovjeka kojem oči suze od dima zgarišta vlastitog doma.
Što može pjevač u ratu? Konavoski slavuj zna odgovor - može pjevati. Tereza to i čini, Tereza - pjeva i u ratu, pjesmu pretvara u svoje sredstvo borbe, u svoj ljudski angažman na svakom potrebnom mjestu na kojem uvijek nastoji i biti; pjeva i bodri i sebe i druge. Brojni nijemi aplauzi s njezinih ratnih koncerata neka su i aplauzi ovoj njezinoj knjizi koja za naslov ima, za sve nas u domovini Hrvatskoj, svetu, dubrovačku, pobjedonosnu krilaticu – LIBERTAS

Knjiga je doživjela i svoje slovensko izdanje (izdavač: Didakta, Radovljica, SLO) Tereza Kesovija: Libertas Knjiga zapisov in spominov Tereze Kesovije, ki jih ni zapisovala samo zato, da bi jih razgrnila pred svetovno javnostjo, je kot dokaz in dokument, pričevanje in obtožba.
Kaj lahko stori pevec v vojni? Konaveljski slavček pozna odgovor - lahko poje. Tereza poje tudi v vojni, pesem spreminja v svoje bojno sredstvo.
Številni nemi aplavzi z njenih vojnih koncertov naj bodo tudi aplavzi tej njeni knjigi. (235 strani)

Biografija:

Izdvojeno:

Koncertni nastupi:

06.11.2018
Ljubljana, Cankarjev dom, Gallusova dvorana Koncert "To sam ja"
30.10.2018
Zagreb, KD Vatroslav Lisinski, "Udomimo prijatelja"
21.10.2018
Zagreb, Hrvatsko narodno Kazalište, Humanitarna akciju "Uz nas niste sami"
25.08.2018
Prvi glas Zagorja, Retrospektiva festivala, Sv.Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene u 20h
18.08.2018
Letni oder, Ruše
06.08.2018
Tri dive, Kotor
30.07.2018
Dubrovnik, taraca tvrđave Revelin
15.05.2018
Zadar, Hrvatko narodno kazalište
13.05.2018
Split, Hrvatsko narodno kazalište
11.03.2018
Šibenik, HNK, 20h, solistički koncert